Ruurd Wiersma, de schilderende melkvaarder

In het museum ziet u een prachtig staaltje naieve schilderkunst. Hier woonde tot zijn overlijden op 15 december 1980 de oud-melkvaarder Ruurd Wiersma. Hij maakte van zijn woonkamer een groot, kleurig panorama. Wanden, plafond, meubilair …. niets in het huis ontsnapte aan het penseel van deze gedreven zondagsschilder.

 

Museum Ruurd Wiersma Hûs

Gebouwd in 1905 in opdracht van schipper Taeke Kingma als dubbele personeelswoning. De eerste jaren woonde op nr. 6 (links op de foto) Paulus Sipkes Faber. In 1908 kwam stoombootmachinist Hielke Hempenius er wonen. Hielke en zijn vrouw Trijntje hebben hier dertien jaar gewoond. In 1925 werden zij als bewoners opgevolgd door betonwerker Oense Jans Plantinga getrouwd met Sytske Palma. Oense zou er tot 1972 blijven wonen.

kleinmuseum

Op nr. 7 hebben heel wat meer mensen gewoond, de meesten slechts enkele jaren. De langst wonende huurder was Auke Durks Schaafsma, ‘Auke Fjûr’ in het dorp genoemd, die hier van 1929 tot 1957 woonde. Hij was visser en woonde hier samen met zijn ongehuwde zuster Gaatske, die naaister was. In 1964 kwam Ruurd Wiersma hier wonen, die beide woningen in 1973 kocht en er tot zijn dood in 1980 bleef wonen. Bron: Stichting Ald Burdaard.

Meer over Ruurd Wiersma >

Rondleiding

Indien U ons museum bezoekt is er een groot verschil met bezoeken aan andere musea, namelijk de rondleiding door één van onze vrijwilligers in  de voormalige 2 arbeidershuisjes die sinds 1982  museum zijn.

Vaak staan onze gasten voor de deur van R.Wiersma, maar de entree is een deur verder waar U binnen komt in het huisje van zijn toenmalige  buurvrouw.

Na binnenkomst begeleidt een van onze 14 vrijwilligers de bezoekers eerst naar het voormalige huisje van Ruurd. Hier wordt het levensverhaal verteld van de schilder met uitleg over het ontstaan van de beschilderde wanden met als thema de “ 4 jaargetijden” en natuurlijk  zijn levensverhaal, zijn liefdes en het leven als melkvaarder, namelijk zijn oorspronkelijke beroep.

De rondleiding neemt ca. 50 min. in beslag maar kan ook worden aangepast aan Uw tijdschema.

Symboliek

Daarna gaat U weer terug naar het huidige museum waar bij 38 van zijn schilderijen uitleg wordt gegeven over de symboliek achter de schilderijen. Details die voor de bezoeker niet meteen herkenbaar zijn worden toegelicht.

Elk schilderij verbergt voor onze bezoekers een verhaal: Een negental  Bijbelse taferelen,  zijn beroep als melkvaarder, de inhuldiging van nu Prinses Beatrix, een trouwerij in Burdaard, nieuwe aanwinsten uit particulier bezit, zijn bekendste schilderij de “Elfstedentocht”. En niet te vergeten de haardpartij, circus taferelen en zijn levenswens: Een lieve vrouw, kinderen etc.

Home