Het bestuur en vrijwilligers

Geen enkel museum kan tegenwoordig nog zonder vrijwilligers. Naast het kostenaspect speelt bij ons museum de bijzonderheid dat U bij een bezoek nog regelmatig wordt rondgeleid door mensen die Ruurd nog persoonlijk gekend hebben. 16 vrijwilligers maken het ons mogelijk om 6 dagen per week open te zijn en deze vrijwilligers vertellen het levensverhaal over de schilder met passie.

Ook de vrijwilligers die Ruurd niet meer persoonlijk hebben meegemaakt kennen de verhalen middels uitgebreide documentatie en materiaal dat in ons bezit is door interviews en registratie van gesprekken met Ruurd uit het verleden

ANBI

Naam: Stichting Ruurd Wiersma. – Museum “Ruurd Wiersma Hûs”

De Stichting Ruurd Wiersma is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemene Nut Beogende Instelling ( ANBI ) met RSIN/ Fiscaal nummer 6155546.

Contactgegevens: Post- en Bezoekadres Mounewei 6, 9111 HB BURDAARD. info@ruurdwiersma.nl. Telefoon 0519 332 334

Het museum krijg geen overheidssubsidies en is geheel afhankelijk van entree gelden, donaties en opbrengsten van de museumshop van kaarten, posters en boeken.

Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders: Mevr. M. Woudstra-Otter (secretaris); Dhr. A.H. Verkerk (penningmeester); Mevr. M. Verheijen; Mevr. N. Jansma.

Het museum wordt geheel door ongeveer 16 vrijwilligers gerund. Zij verzorgen de rondleidingen gedurende 6 dagen van de week in het seizoen ( april tot oktober) en vertellen het levensverhaal van de schilder en uitleg gegeven over de symboliek van de schilderijen.

Beloningsbeleid: Bestuursleden en vrijwilligers zijn niet gerechtigd een vergoeding te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Vergoedingen voor gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd met originele bonnen/facturen.

Het Ruurd Wiersma Hûs is per 22 september 2004 een geregistreerd museum.

Bijgaand

– Stichting Ruurd Wiersma Balans 2017

Stichting Ruurd Wiersma V&W 2017

Beleidsplan 2017 – 2020

Het Ruurd Wiersma Hûs is per 22 september 2004 een geregistreerd museum en per 1 januari 2018 door De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geplaatst op een toonbeeldenlijst van interieurensembles in het kader van de nieuwe Erfgoedwet.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

PR en Fondsenwerving

Lid
  • Nelie Jansma

Het Bestuur