Collectie in het Ruurd Wiersma Hûs uitgebreid en weer thuis voor het nieuwe seizoen

Op 2 maart hebben wij de schilderijen van Ruurd Wiersma, die tentoongesteld waren in het MCL, weer opgehaald. De schilderijen trokken veel bekijks. Ze hangen nu weer op hun plaats in het museum in Burdaard.

Het schilderij dat wij uit de nalatenschap van Addy van Oort mochten ontvangen, de “Hof van Eden” staat nu in onze expositiekamer op een centrale plek.

Vanaf het ingaan van het zomerseizoen op zaterdag
1 april is dit schilderij, dat na 40 jaar weer terugkeerde naar waar het gemaakt is, weer te bezichtigen!