Ruurd Wiersma 60 jaar in Ferwerderadiel: Markant en inspirerend!

De naïeve schilder Ruurd Wiersma werd 60 jaar geleden, op 9 mei 1956,  ingeschreven als inwoner van Ferwerderadiel. Tijdens zijn leven was hij een kleurrijke, markante en inspirerende figuur in Burdaard en omstreken. De Stichting Ruurd Wiersmahûs grijpt de gelegenheid aan om een nieuwe publicatie uit te brengen. Hierin zijn afbeeldingen opgenomen van de eenmalige bruikleententoonstelling uit 2014. De burgemeester van Ferwerderadiel is bereid gevonden het voorwoord te schrijven. Een collectors item, vanaf 10 mei tot 5 juli te verkrijgen voor de introductieprijs van 10,- (daarna 12,50).

voordeur ruurd wiersma