Afscheid Ernest Bakker

Onze voorzitter Ernest Bakker heeft ruim 2 bestuurstermijnen vervuld en besloten ruimte te maken voor een nieuwe bestuurder. Hij kijkt terug op een mooie tijd in het museumbestuur. Hij heeft de doelen die hij zichzelf had gesteld bereikt. Het nieuwe beleidsplan is recent vastgesteld en het museum is opnieuw opgenomen als geregistreerd museum. Ernest blijft van harte betrokken bij het museum als vrijwilliger en adviseur.

Voor de uitvoering van de toekomstplannen van het museum zoekt het museumbestuur nu op korte termijn naar een nieuwe voorzitter. Meer informatie over de functie vind je onder het kopje ‘bestuur’ op deze website.