Het bestuur en vrijwilligers

Geen enkel museum kan tegenwoordig nog zonder vrijwilligers. Naast het kostenaspect speelt bij ons museum de bijzonderheid dat U bij een bezoek nog regelmatig wordt rondgeleid door mensen die Ruurd nog persoonlijk gekend hebben. 16 vrijwilligers maken het ons mogelijk om 6 dagen per week open te zijn en deze vrijwilligers vertellen het levensverhaal over de schilder met passie.

Ook de vrijwilligers die Ruurd niet meer persoonlijk hebben meegemaakt kennen de verhalen middels uitgebreide documentatie en materiaal dat in ons bezit is door interviews en registratie van gesprekken met Ruurd uit het verleden.

 

ANBI

Naam: Stichting Ruurd Wiersma. – Museum “Ruurd Wiersma Hûs”

De Stichting Ruurd Wiersma is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemene Nut Beogende Instelling ( ANBI ) met RSIN/ Fiscaal nummer 6155546.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers zijn niet gerechtigd een vergoeding te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Vergoedingen voor gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd met originele bonnen/facturen.

Het Ruurd Wiersma Hûs is per 22 september 2004 een geregistreerd museum.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

PR, websitebenaming

Op zoek naar een nieuw bestuurslid

In zijn leven heeft Ruurd Wiersma zijn woning voor een groot gedeelte beschilderd op een bijzondere wijze.  Jaarlijks komen  mensen om met eigen ogen te zien hoe deze ietwat “naïeve schilder” dat gedaan heeft.

De oorspronkelijke woning, thans museum, wordt beheerd door een stichting, het bestuur  hiervan zoekt een enthousiast bestuurslid.

Voortdurend werken  we samen aan plannen  voor de toekomst van dit bijzondere museum.!

Daarbij komen aspecten als *digitalisering *onderhoudsplan *wetgeving *samenwerking  met overheden.

Heb jij tijd en energie om hiermee, samen met ons, vorm en inhoud aan te geven? 

Bel dan onze voorzitter,  Sybren van Tuinen  (0629.070303) 

 

Museumregistratie

Het Ruurd Wiersma Hûs is per 22 september 2004 een geregistreerd museum en per 1 januari 2018 door De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geplaatst op een toonbeeldenlijst van interieurensembles in het kader van de nieuwe Erfgoedwet.

 

Bijgaand

– Stichting Ruurd Wiersma Balans en V&W 2019

Beleidsplan 2017 – 2020

Het Bestuur