• Bezoekadres: Ruurd Wiersmapaad, Burdaard 9111 HS
  • Telefoon: 0519-332 334 of 06 – 225 439 32
  • E-mail: info@ruurdwiersma.nl

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen vindt u aan de achterzijde van het Ruurd Wiersma Hûs, aan het Ruurd Wiersmapaed.

 

Routebeschrijving

In Burdaard vindt u de Mounewei aan de Dokkumer Ee, tussen de ophaalbrug in het dorp en de molen.

Per auto
Burdaard ligt aan de Dokkumer Ee, tussen Leeuwarden en Dokkum (op oudere kaarten kan nog de naam Birdaard staan). Rijdende over de Lauwersseewei ziet u halverwege Aldtsjerk en Rinsumageest de afslag Burdaard.
Vanaf de weg Leeuwarden-Holwerd neemt u de afslag Ferwert en in Ferwert volgt u de borden richting Burdaard.

Bij Burdaard volgt u de ANWB-borden naar het museum.

Per fiets
Burdaard ligt aan de Elfstedenfietsroute. Het museum ligt dicht bij knooppunt 12 in het Fietsroute netwerk Noordoost Fryslân. ‘s Zomers passeren grote aantallen fietsers. Zelfs een korte pauze biedt voldoende gelegenheid om het Ruurd Wiersma Hûs te bezoeken.

Per boot
Burdaard ligt aan de Dokkumer Ee, een onderdeel van de staande mastroute. Er zijn veel aanlegplaatsen en een kleine passantenhaven.

Contact