Inventarisatie collectie Ruurd Wiersma museum in volle gang

In de afgelopen weken is de Museumfederatie Fryslân begonnen met de inventarisatie van de gehele collectie van het Ruurd Wiersma museum.  Deze inventarisatie bestaat uit 2 onderdelen te weten, een omschrijving van o.a. de aanwezige schilderijen alsmede het digitaal vastleggen van de collectie.  Maandag 09 september is de fotograaf Fabian Samidjono begonnen met het fotograferen van de collectie.  Op deze manier blijft de collectie “bestaan”!
Op de foto is Fabian Samidjono bezig met het vastleggen van één van de schilderijen.