Lesbrief Ruurd Wiersma hûs

Deze lesbrief is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.

 

Deze lesbrief bevat:

  • Informatie over het leven van Ruurd Wiersma
  • De doelen van deze les
  • Instructies voor de voorbereidende les
  • Informatie over de inhoud van de museumles
  • Instructies voor begeleidende leerkrachten en begeleiders
  • Een suggestie voor een verwerkingsles
  • Praktische informatie

In deze brief willen wij de leerkracht en de leerlingen voorbereiden op een bezoek aan het RUURD WIERSMA HUS. Het is de bedoeling 3 lessen aan dit museum bezoek te wijden, namelijk eerst een voorbereidende les op school van ongeveer 45 minuten. De tweede les is het museumbezoek met een rondleider die het verhaal over Ruurd Wiersma vertelt aan de hand van zijn schilderingen. De laatste les is een verwerkings les , die  weer op school plaats vindt. Deze les duurt  ongeveer 60 minuten.

Samenvattend:

Voorbereidende les op school – 45 minuten

Museumbezoek – 45 minuten

Verwerkingsles – 60 minuten

 

Download de lesbrief: