Museum krijgt ‘originele’ documenten overgedragen

Afgelopen zaterdag 31 augustus heeft het bestuur een bijzondere verzameling documenten en informatie ontvangen van de familie Kloos uit Amsterdam.

In het museum vond de overdracht plaats in aanwezigheid van de heer en mevrouw Kloos en enkele bestuursleden van de stichting. Het betreft veel documentatie uit de jaren 1975 -1982 en bijzonder is ook de overdracht van ca. 120 dia’s die een fantastisch beeld geven van de situatie van de woning waarin Ruurd Wiersma woonde en schilderde. Onder de overgedragen stukken bevindt zich daarnaast de opname een interview tussen de heer Kloos en Ruurd Wiersma hetgeen is opgenomen in mei 1977, destijds op een cassettebandje.

Het bestuur is de heer en mevrouw Kloos zeer erkentelijk voor de overdracht van deze bijzondere documenten en neemt deze documenten met plezier op in de collectie van het museum.