Op zoek naar een nieuw bestuurslid

In zijn leven heeft Ruurd Wiersma zijn woning voor een groot gedeelte beschilderd op een bijzondere wijze.  Jaarlijks komen  mensen om met eigen ogen te zien hoe deze ietwat “naïeve schilder” dat gedaan heeft.

De oorspronkelijke woning, thans museum, wordt beheerd door een stichting, het bestuur  hiervan zoekt een enthousiast bestuurslid.

Voortdurend werken  we samen aan plannen  voor de toekomst van dit bijzondere museum.!

Daarbij komen aspecten als *digitalisering *onderhoudsplan *wetgeving *samenwerking  met overheden.

Heb jij tijd en energie om hiermee, samen met ons, vorm en inhoud aan te geven? 

Bel dan onze voorzitter,  Sybren van Tuinen  (0629.070303)