Ruurd Wiersma Hûs, cultureel erfgoed en geregistreerd museum opent 26-1-2018 de deuren!

2017 was een bijzonder jaar voor het Ruurd Wiersma Museum in Burdaard.

De Toonbeeldenlijst Interieur Ensembles van het Nederlands Cultureel Erfgoed is een nieuw onderdeel van de Erfgoed wet. In 2017 is de woonkamer van het Ruurd Wiersma Hûs opgenomen in die Toonbeeldenlijst. Een bijzondere eer, die in Friesland verder alleen geldt voor de interieurs van het stoomgemaal van Lemmer, het oude Burgerweeshuis uit Sneek en het oude kerkje op de terp van Hegebeintum.

Eind van dit jaar kregen we bericht van de Stichting Museumregister Nederland dat het museum weer voor 5 jaar geregistreerd is. Het museum heeft plannen opgesteld om verder te werken aan de toekomst. Om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen zoekt de stichting Ruurd Wiersma verbreding van het museum bestuur, liefst door samenwerking met musea uit de regio. De stichting wil fondsen en bedrijven benaderen voor hulp bij opknappen van de omgeving van het museum en het museum zelf. Verder is het hoog tijd voor de restauratie van de wanden in de woonkamer “de vier Jaargetijden”.

In 2018, het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, en het jaar van LF2018, zal de Ruurd Wiersma Experience uitgevoerd worden. Ook het museum verwacht dit jaar extra belangstelling.

Natuurlijk opent het museum ook trots de deuren bij de opening van het Culturele Hoofdstad-jaar op 26 januari 2018. Verhalen vertellen is voor onze vrijwilligers zo natuurlijk dat we haast vergeten om het erbij te zeggen. Maar deze avond wordt wel heel bijzonder! U bent van 19-21 uur van harte welkom en kunt gratis parkeren op het Ruurd Wiersmapaad of bij MFC het Spectrum in Burdaard.