Ruurd Wiersma hûs en corona

Gezien de recente ontwikkelingen en de berichtgeving vanuit de overheid heeft het bestuur besloten om het museum voorlopig  niet open te stellen voor bezoekers  (ook de geplande opening op zaterdag 04 april a.s. vervalt).

Zoals zo velen betreuren wij dit besluit maar vanuit het oogpunt dat we samen iets kunnen doen om dit virus te beteugelen hebben wij deze beslissing genomen.

Via de website, Facebook en overige media zullen wij een ieder op de hoogte brengen van ontwikkelingen die leiden dat dit bijzondere museum weer voor een ieder toegankelijk is!