Ruurd Wiersma internationaal bekend!

Het Ruurd Wiersma museum is sinds kort opgenomen in de website van SPACES.

SPACES is in de wereld de grootste,  belangrijkste en meeste gezaghebbende organisatie op het gebied van documentatie, studie en behoud van art environments. Anders dan op zich zelf staande kunstwerken zoals schilderijen of sculpturen, die transportabel of verplaatsbaar zijn, zijn art environments verbonden aan de leefomgeving van de maker (huis, tuin…).

Binnen Europa is er slechts een enkele kunstenaar die de muren van zijn/haar huis beschilderd heeft met eigen beeldend werk. Bijvoorbeeld:

Bonaria Manca, Italie:
http://outsider-environments.blogspot.nl/2010/03/bonaria-manca-frescoe-deco

Polina Rayko, Oekraïne:
http://outsider-environments.blogspot.nl/2008/11/unknown-russian-lady.html

Enni Id, Finland:
http://outsider-environments.blogspot.nl/2009/07/enni-id-painted-house.html

De muurschilderingen van Wiersma nemen dus een bijzondere plaats in, niet alleen in Nederland, maar zelf binnen Europa.

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.