Ruurd Wiersma verwarmt: Open huis 11 en 12 november.

Op 11 november 1987 ontving het Museum Ruurd Wiersmahûs een indrukwekkende, door Ruurd vervaardigde schildering van een oorlogstafereel op (en boven!) zee. Maar niet op triplex deze keer…

Het eerste huis dat Ruurd in Burdaard betrok, was een gehuurde benedenruimte op Mounewei 1. Eigenaar was de Nederlandsche Protestanten Bond die op de eerste verdieping bijeenkomsten hield, dus Ruurd woonde “onder de bond!”. Hij mocht hier beslist niet op de muren schilderen. Maar hij deed het stiekem toch! Na 9 jaar kon Ruurd de huisjes op de Mounewei 6 en 7 kopen en daar naar hartelust schilderen.

Gelukkig werd de door Ruurd gehuurde ruimte op Mounewei 1 na zijn vertrek in 1964 tot en met 1980 niet meer bewoond werd. De gemeente Ferwerderadeel kocht en restaureerde het pand en wilde het daarna opnieuw verhuren.

De toenmalige bestuursleden van de nieuw opgerichte Stichting Ruurd Wiersma werden er door Burdaarders op geattendeerd dat er in het betreffende pand “nog iets van hem moest zijn”.

En inderdaad! Ruurd bleek een schildering te hebben aangebracht op een metalen plaat die op de schoorsteenmantel was gespijkerd. Het stelde het uitbreken van de oorlog voor: marineschepen op zee en in formatie vliegtuigen erboven. De op de achtergrond zichtbare rode stip met veel rook (?) eromheen lijkt een ontploffende bom: twee van de vliegtuigen storten neer, of gaan wellicht in duikvlucht tot de aanval over. Op de voorgrond zien we “wilde dieren” waarschijnlijk de beren van circus Krone, die losgebroken waren. Het was niet mogelijk de plaat van de schoorsteen te verwijderen zonder dat flinke schade aan de verf zou worden toegebracht. Toen het pand gerenoveerd werd en de betreffende schoorsteenmantel zou verdwijnen, zijn de houten, wit-zwart geblokte ommanteling en de metalen plaat met het schilderij toch verwijderd van de achtergrond. Op tal van plaatsen sprong de verf er inderdaad af. Restauratie zou naar schatting f 2.500,00 gaan kosten. Pas jaren later kon deze restauratie plaatsvinden, dankzij financiële steun van de Ottema Kingma stichting.

Het bestuur zag zich vervolgens geconfronteerd met het vraagstuk, hoe dit manshoge, brede werk een plaats te geven in het museum! Gekozen werd voor een rigoureuze, maar wel de beste: de bestaande schoorsteenmantel in de schilderijenexpositieruimte werd gesloopt, en een nieuwe werd zodanig gebouwd dat Ruurds schilderij, met de houten omlijsting, erop paste.

Er heeft in het museum nooit een kachel voor gestaan. Maar sinds 2016 hebben wij contact met de heer Thijs H. Bijlsma uit Akersloot, die in 1963/1969 Hoofdonderwijzer was van de openbare school op Eewal 49. Dhr. Bijlsma kocht in 1964 het kacheltje van de Mounewei 1 van Ruurd voor f 15,00. De heer Bijlsma heeft het kacheltje recent aan het Ruurd Wiersma Hûs geschonken, zodat de oude schoorsteenmantel, met achterplaat, schilderij en kachel na 30 jaar weer compleet tentoongesteld kan worden.

Ook heel bijzonder is dat zich in de afgelopen jaren nog een schilderstalent in Burdaard heeft ontwikkeld: dhr. Pieter de Groot. Hij heeft niet alleen een meesterlijk mooi schilderij in de stijl van Ruurd Wiersma gemaakt, maar ook 2 portretten van Ruurd Wiersma. Alleen tijdens de open dagen zijn deze voor het publiek te zien!

Bijzonder, erg mooi en een goede reden om het Ruurd Wiersma Hûs (weer) eens met een bezoek te vereren.

Open huis: zaterdag 11 november 2017 en zondag 12 november van 13.00 uur t/m 16.00 uur