Unieke bruikleententoonstelling Ruurd Wiersmahûs Burdaard

Van medio oktober tot medio december zijn in 7 weekenden 26 niet eerder vertoonde schilderijen en enkele bijzondere objecten van Ruurd Wiersma te zien.

Liefhebbers van Friese naïve schilderkunst kunnen bij deze expositie genieten van nooit eerder vertoond werk. De tentoonstelling vindt plaats in het Ruurd Wiersmahûs in Burdaard. De openingstijden zijn zaterdag en zondag van 13.00 -16.00 uur in de periode van 25 oktober t/m 14 december. De bezoekers krijgen een deskundige rondleiding door de vrijwilligers van de stichting (www.ruurdwiersma.nl). 

In 2014 is het 50 jaar geleden dat zondagsschilder Ruurd Wiersma op de Mounewei 6/7 kwam wonen. Reden voor een bijzondere expositie. Na een korte oproep in onze nieuwsbrief van februari dit jaar meldden zich vrij snel 8 eigenaren van werk van Ruurd Wiersma. Ze werken belangeloos mee om deze unieke expositie mogelijk te maken. Voorzitter Ernest Bakker: ‘Het werk van Ruurd is springlevend en het is prachtig om te zien dat de eigenaren, echte liefhebbers, anderen daar graag deelgenoot van willen maken’ . 

De tijdelijke collectie omvat schilderijen zoals Adam en Eva in de Hof van Eden, Daniel in de  Leeuwenkuil en Winterpret. Verder onder andere een beschilderde melkbus, een klok van lucifers en een archiefblik met daarop een voetbalwedstrijd. De tentoonstelling loopt maar 7 weekenden dus het museum stelt het op prijs als u uw komst (zeker voor groepen) voor de rondleiding tijdig reserveert bij mw. L. Kingma (tel.nr. 0519 332 334)

Adres: Ruurd Wiersmahûs, Mounewei 6/7, 9111 HB Burdaard. Kosten: tot 12 jaar: 1,50. Vanaf 12 jaar: 3,- Euro

Parkeren aan het Ruurd Wiersma Paed